Филтер за школка од орев

  • Филтер од лушпа од орев за третман на вода

    Филтер од лушпа од орев за третман на вода

    Филтер од лушпа од орев е употребата на принципот на поделба на филтрација развиен успешно опрема за сепарација, употреба на филтер материјал отпорен на масло - специјална лушпа од орев како медиум за филтрирање, лушпа од орев со голема површина, силна адсорпција, голема количина на карактеристики на загадување, отстранете маслото и суспендираните материи во водата.

    Филтрација, проток на вода од врвот до дното, низ дистрибутерот на вода, слој материјал за филтрирање, колектор за вода, целосна филтрација.Повторното перење, агитаторот го врти материјалот на филтерот, водата од дното нагоре, така што материјалот на филтерот е темелно исчистен и регенериран.