Повеќестепена опрема за омекнување за третман на вода

  • Повеќестепена опрема за третман на вода за омекнување

    Повеќестепена опрема за третман на вода за омекнување

    Повеќестепената опрема за третман на вода за омекнување е еден вид високо-ефикасна опрема за третман на вода, која користи повеќестепена филтрација, размена на јони и други процеси за да ги намали јоните на тврдоста (главно јони на калциум и магнезиум) во водата, за да се постигне целта на омекнување на водата.