Филтер за самочистење

  • Филтер за самочистење за третман на вода

    Филтер за самочистење за третман на вода

    Филтер за самочистење е еден вид опрема за третман на вода што го користи екранот на филтерот за директно пресретнување на нечистотии во водата, отстранување на суспендираните материи и честички, намалување на заматеноста, прочистување на квалитетот на водата, намалување на нечистотијата на системот, бактерии и алги, 'рѓа итн. , со цел да се прочисти квалитетот на водата и да се заштити нормалната работа на друга опрема во системот.Има функција на филтрирање на сирова вода и автоматско чистење и празнење на елементот на филтерот, а системот за непречено водоснабдување може да го следи работниот статус на филтерот, со висок степен на автоматизација.