Серија резервоари за филтри од фиберглас/FRP

  • Серија филтер резервоари од фиберглас/FRP

    Серија филтер резервоари од фиберглас/FRP

    FRP септичка јама се однесува на уред специјално користен за третман на домашна отпадна вода, кој е направен од синтетичка смола како основен материјал и зајакнат со фиберглас.FRP септичката јама е главно погодна за опрема за пречистување на домашните отпадни води во станбените простории на индустриските претпријатија и урбаните станбени области.