Опрема за ултрачиста вода EDI

  • Вовед во EDI водна опрема

    Вовед во EDI водна опрема

    Системот за ултра чиста вода EDI е еден вид технологија за производство на ултра чиста вода која комбинира технологија за размена на јони, јонска мембрана и технологија за миграција на електрони.Технологијата на електродијализа е паметно комбинирана со технологијата за размена на јони, а наелектризираните јони во водата се поместуваат со висок притисок на двата краја на електродите, а смолата за размена на јони и селективна смола мембрана се користат за да се забрза отстранувањето на движењето на јоните, така што како да се постигне целта за отстранување на позитивните и негативните јони во водата.Со напредна технологија, опрема за чиста вода EDI со едноставна работа и одлични еколошки карактеристики, тоа е зелената револуција на технологијата за опрема за чиста вода.