Мобилна опрема за третман на вода

  • Мобилна опрема за третман на вода

    Мобилна опрема за третман на вода

    Мобилната опрема за третман на вода наречена Мобилна станица за вода е нов производ развиен од Toption Machinery во последниве години.Тоа е мобилен систем за третман на вода дизајниран и конструиран за привремен или итен транспорт и употреба на различни места.