Опрема за ултра-филтрација

  • Воведување на опрема за третман на вода со ултрафилтрација

    Воведување на опрема за третман на вода со ултрафилтрација

    Ултра-филтрација (UF) е техника на сепарација на мембрана која ги чисти и одвојува растворите.ПВДФ ултрафилтрациската мембрана против загадување користи полимерен материјал поливинилиден флуорид како главна филмска суровина, самата PVDF мембрана има силна отпорност на оксидација, по специјална модификација на материјалот и има добра хидрофилност, во процесот на мембрана преку научен дизајн на микропори и контрола на структурата на микропорите, микропора големината на порите го достигнува нивото на ултрафилтрација.Овој вид мембрански производи ги имаат предностите на еднообразни пори, висока точност на филтрација, висока пенетрација на вода по единица површина, отпорност на оксидација и висока цврстина на истегнување.