Опрема за флотација на воздух

  • Опрема за флотација на воздух за третман на вода

    Опрема за флотација на воздух за третман на вода

    Машината за флотација на воздухот е опрема за третман на вода за одвојување на цврсти и течни со помош на системот за воздух со раствор кој произведува голем број микро меури во водата, така што воздухот е прикачен на суспендираните честички во форма на високо дисперзирани микро меурчиња , што резултира со состојба на густина помала од водата.Уредот за флотација на воздух може да се користи за некои нечистотии содржани во водното тело чија специфична тежина е блиска до онаа на водата и кои тешко се потонуваат или лебдат по сопствената тежина.Меурчиња се внесуваат во водата за да се залепат на честичките од флок, со што значително се намалува вкупната густина на честичките од флок, и со користење на зголемената брзина на меурчињата, принудувајќи ја да лебди, за да се постигне брзо одвојување цврсто-течност.