Едностепена опрема за омекнување на водата

  • Едностепена опрема за омекнување на водата

    Едностепена опрема за омекнување на водата

    Постојат различни видови опрема за омекнување на водата, кои можат да се поделат на тип на јонска размена и тип на раздвојување на мембраната.Toption Машинската опрема е од типот на јонска размена, кој е исто така најчест.Опремата за омекната вода за размена на јони главно се состои од систем за филтрација за предтретман, резервоар за смола, систем за автоматска контрола, систем за посттретман и други делови.