Пластика засилена со стаклени влакна / Серија резервоари со FRP

  • Пластика засилена со стаклени влакна / Серија резервоари со FRP

    Пластика засилена со стаклени влакна / Серија резервоари со FRP

    Toption FRP главно произведува FRP кули за ладење, FRP цевки, FRP контејнери, FRP реактори, FRP резервоари, FRP резервоари за складирање, FRP кули за апсорпција, FRP кули за прочистување, FRP септички јами, FRP капаци за миење пулпа, FRP плочки, FRP куќишта, FRP вентилатори, FRP резервоари за вода, FRP маси и столови, FRP мобилни куќи, FRP корпи за отпадоци, FRP капаци за изолација од противпожарен хидрант, FRP капаци за дожд, FRP изолациски капаци за вентили, FRP опрема за аквакултура со морска вода, филтри без вентили FRP, филтри за песок FRP, песочни цилиндри FRP филтри, FRP саксии, FRP плочки, FRP фиоки за кабли и други серии на FRP производи.Можеме да прилагодиме различни производи од FRP според цртежите што ги даваат клиентите, а исто така да обезбедиме производство на намотување на лице место.