Резервоар за седиментација на наклонети цевки

  • Резервоар за седиментација на наклонети цевки

    Резервоар за седиментација на наклонети цевки

    Резервоарот за седиментација со навалена цевка е ефикасен комбиниран резервоар за седиментација дизајниран според теоријата на плитка седиментација, исто така познат како резервоар за плитка седиментација или резервоар за седиментација на наклонети плочи.Многу густи наклонети цевки или наклонети плочи се поставени во областа на таложење за да ги таложат суспендираните нечистотии во водата во наклонетите плочи или наклонетите цевки.