Опрема за циркулирачка вода

  • Опрема за третман на вода за рециклирање

    Опрема за третман на вода за рециклирање

    Опремата за третман на циркулирачка вода е вид на опрема што се користи за обновување и повторна употреба на отпадна вода, намалување на трошоците за вода и намалување на загадувањето на водата, широко користен во индустријата за перење автомобили, индустриското производство, градилиштата, земјоделското наводнување и многу други полиња.